آیا فروپاشی شوروی اجتناب ناپذیر بود؟

در حال مطالعه « فروپاشی شوروی ☆ » هستم داستان ملتی ک ایده هایش شکست خورد درست مثل خودمان

    Jpeg

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed